MIERNIK SZCZELNOŚCI

Miernik przeznaczony jest do wykonywania prób szczelności przewodów kominowych dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych tzw. małych kominów, powszechnie stosowanych w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Miernik do przeprowadzania próby szczelności kominów w klasach N1, N2, P1, P2 wg norm:

PN-EN 1443:2019-05 Kominy - Wymagania ogólne

PN-EN 13216-1:2019-05 Kominy - Metody badań systemów kominowych - Część 1: Ogólne metody
badań