REGULAMIN

Regulamin sklepu 


Właścicielem sklepu internetowego jest firma "Virra Krystian Rybicki", dane teleadresowe:

Virra Krystian Rybicki ul. Wybickiego 9; 01-345 Warszawa, NIP: 1181649123

I. Składanie zamówień:
1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.virra.pl, drogą e-mail lub telefonicznie.
2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania oraz telefonu. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.
3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

II. Realizacja zamówień:
1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:

  • w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na konto Sklepu,
  • w przypadku zamówień wysyłanych za pobraniem - 24h od momentu złożenia zamówienia

2. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia. Ma również możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Jeżeli zapłata za dokonany zakup została już wykonana, a zamówiony towar jest niedostępny, nastąpi zwrot wpłaconych środków.
3. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia na dwa sposoby:

  • informując Sklep telefonicznie o chęci rezygnacji z zamówienia
  • przesyłając e-mail z informacją o chęci rezygnacji z zamówienia

4. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
5. Do każdego zamówionego towaru wystawiamy paragon lub fakturę VAT. Paragon lub Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
6. Składając zamówienie klient wyraża zgodę (upoważnia sklep Virra) na przekazanie swoich danych osobowych podanych przy składaniu zamówienia firmie kurierskiej, za pośrednictwem której będzie realizowana dostawa, w ramach niezbędnych do realizacji zlecenia (dostawy).


III. Koszty przesyłki
1. Koszt przesyłki uzależniony jest od rodzaju wybranego sposobu dostawy.


IV. Czas dostawy
1. Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa 1 dzień roboczy, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
Przesyłki dostarcza firma kurierska DPD:
- orientacyjny czas dostawy - 1 dzień roboczy od daty nadania.

Realizacja zamówienia ze sposobem zapłaty przedpłata na konto bankowe może być wydłużona o czas potrzebny na zaksięgowanie środków na koncie bankowym. Zwykle jest to dodatkowo 1 dzień roboczy.


V. Płatności
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- przelewem bankowym na konto sklepu;

DANE DO PRZELEWU:

Krystian Rybicki

PKO BP nr rachunku bankowego: 16 1020 1185 0000 4302 0294 9220

Rachunek widnieje na białej liście podatników.

-płatność kurierowi przy opcji wysyłki za pobraniem.


3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian

VI. Reklamacje
1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką kurierską pod adres - dane teleadresowe podane wyżej. Nie odbieramy przesyłek nadanych pocztą z odbiorem własnym w punkcie pocztowym.
3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Po uznaniu reklamacji Sklep prześle towar pełnowartościowy lub inny z oferty. Jeśli to nie będzie możliwe, Sklep zwróci pieniądze.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy - zwroty produktów

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Virra Krystian Rybicki ul. Wybickiego 9 01-345 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.


VIII. Postanowienia ogólne
1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a firmą Virra Krystian Rybicki. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.IX. Warunki gwarancji

2 letnią gwarancją objęte są produkty:

Virra Click - dotyczy metalowych elementów, szybkozłączek zatrzaskowych przyciskanych palcem. Inne elementy z systemu Virra Click, jak np. poliamidowe pręty elastyczne nie podlegają gwarancji.

Virra Pro: gwarancją objęte są elementy metalowe: uchwyt głowicy oraz uchwyt wiertarski. W przypadku reklamacji pancerz oraz wał giętki napędowy podlega każdorazowo indywidualnej ocenie przed uznaniem roszczeń gwarancyjnych.

Virra Fire: gwarancją objęte są elementy metalowe: uchwyt głowicy oraz uchwyt wiertarski. W przypadku reklamacji pancerz oraz wał giętki napędowy podlega każdorazowo indywidualnej ocenie przed uznaniem roszczeń gwarancyjnych.

Virra Vent: gwarancją objęte są elementy metalowe: uchwyt głowicy oraz uchwyt wiertarski. W przypadku reklamacji pancerz oraz wał giętki napędowy podlega każdorazowo indywidualnej ocenie przed uznaniem roszczeń gwarancyjnych.

 

12 miesięczną gwarancją objęte są produkty:

Kamera Virra DUO-CAM: Gwarancją objęte są usterki (oprócz uszkodzeń mechanicznych), związane z nieprawidłowym działaniem obiektywów, zanikiem lub nieprawidłowo wyświetlanym obrazem na monitorze, funkcjonalnością przycisków. Akumulator nie polega gwarancji.

Miernik do pomiaru szczelności przewodów: gwarancją objęte jest prawidłowe działanie wszystkich elementów miernika, prawidłowość pomiaru szczelności. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.

Pianownica Virra: gwarancja dotyczy działania pistoletu pianotwórczego oraz zbiornika. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne uniemożliwiające dalsze prawidłowe korzystanie z zestawu pianotwórczego.

 

Nie są objęte gwarancją głowice Virra - są to elementy zużywające się w stopniu zależnym od sposobu użytkowania, rodzaju czyszczonych przewodów, stopnia zabrudzenia oraz umiejętności obsługi głowic przez operatora.

 

Gwarancja obejmująca w/w przedmioty obowiązuje tylko w przypadku ich właściwego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji względem uszkodzonych narzędzi z powodu nieumiejętnego ich stosowania lub z powodu niezastosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi - nie będą uwzględniane. Instrukcje obsługi są umieszczone w formie elektronicznej na stronie www.virra.pl. Na życzenie klienta instrukcję możemy wysłać w formie papierowej.

 

Reklamacje uszkodzonych w trakcie pracy przedmiotów proszę zgłaszać wraz z wypełnionym formularzem dostępnym "TUTAJ - FORMULARZ REKLAMACYJNY" i wysłać z wymaganymi zdjęciami na adres e-mail: biuro@virra.pl.